HAPO: Hiri Antolamendurako Plan Orokorra

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren hasierako onarpenaren dokumentua gaur egun tramitazio bidean dago (Hasierako onarpena: Udalbatzak 2014-10-31ko Osoko Bilkuran onartua BAO: 127 zk.; 2014-11-12)

MUNGIAKO HAPO-REN BERRIKUSPENA INGURUMEN-IRAUNKORTASUNARI BURUZKO TXOSTENA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. NORMAS URBANÍSTICAS