Mungia Beharrean S.A.

Mungia Beharrean SA 2010ean sortutako sozietate instrumentala da, eta Udala bera da haren akziodun bakarra. Sozietatearen helburua Etxebizitzak Sustatzeko Udal-plana (BOE) aurrera ateratzea eta udalerriko herritarrei etxebizitza babestuak eskaintzea da, etxebizitzak merkatu libreak eskaintzen dituenak baino baldintza hobeetan lortzen laguntzeko.
Horrexetarako eta une bakoitzean dagoen eskaria hobeto zehaztu ahal izateko sortu zen Babes Ofizialeko Etxebizitzen Eskatzaileen Udal Erregistro Iraunkorra.

 

 

Telefonoa: 946.743.126 Faxa: 946.740.763 E-posta: hirigintza@mungia.eus