Gobernu taldearen eginkizunak

Alkatetza

AGER IZAGIRRE LOROÑO - Alkatea

 • Udaltzaingoa,Babes Zibila
 • Herri Antolamendua

Lurralde Arloa: Hirigintza eta Ingurumena

ALAITZ ERKOREKA BARAIAZARRA

 • Herri Antolamendua
 • Hirigintza-Diziplina
 • Ingurumena

Arloak: Ekonomia Sustapena, Turismoa, Enplegua, Antolaketa eta Baliabide Orokorrak, Komunikazioa eta Gardentasuna, Kirola eta Gazteria

NAGORE TORRE URETA

 • Lanerako Orientabideak
 • Inoren konturako Laneratzea / Autoenplegua
 • Turismoa
 • Antolaketa eta Baliabide Orokorrak
 • Komunikazioa eta Gardentasuna
 • Kirol Arloko Programazioa eta Agenda
 • Kirol Elkarteak, Azpiegiturak eta Zerbitzuak
 • Gazteria

Arloa: Gizarte Ekintza eta Berdintasuna

BAKARNE EGIA LARRAURI

 • Gizarte Ekintza eta Berdintasuna Saila
 • Gizarte Zerbitzuen Mungialde Mankomunitatea
 • Garapenerako Lankidetza Proiektuak
 • Aukera Berdintasunerako Zerbitzua
 • Familiakoen Arteko eta Auzokideen Arteko Bitartekaritza Zerbitzua
 • Desjabetuei eta Desjabetuak Izateko Arriskuan Daudenei Arreta Eskaintzeko Protokoloa
 • San José Etxe-Alai Fundazioa
 • Ikastetxeekiko koordinazioa
 • Elkartasun Proiektuak eta Kanpainak
 • Gazteen Lonjak Arautzeko Programa

Arloak: Ekonomia, Finantzak, Giza Baliabideak

LEIRE BILBAO ALTONAGA

 • Udal Aurrekontua
 • Zergen Likidazioa, Dirubilketa eta Diruzaintza
 • Kontuhartzailetza
 • Barne Araudia eta Giza Baliabideak

Arloak: Kultura, Euskara

ELIZABETH BILBAO ARRUTI

 • Kultura Arloko Programazioa
 • Kultura Elkarteak, Azpiegiturak eta Zerbitzuak
 • Euskara
 • Jaiak

Arloa: Obrak eta Zerbitzuak

JOSE LUIS ELGEZABAL ORBE

 • Obrak eta Zerbitzuak

Arloa: Landa Antolamendua: Auzoak

IÑAKI ZARRAGA BARANDIKA

 • Auzoak

Arloak: Garraioa, Merkataritza eta Ostalaritza, Prestakuntza

MERCEDES ANGULO ORDOZGOITI

 • Garraioa
 • Merkataritza eta Ostalaritza
 • Lanerako Prestakuntza