Ekonomia- eta finantza-saila.

Sail honek udalak funtziona dezan beharrezkoak diren baliabide guztiak kudeatzen ditu, dela zerbitzuak emanda, dela udalerrian jarduera ezberdinak eginda.

 

 • Zergak, tasak eta prezio publikoak kudeatzea: zergei (ibilgailuak, gainbalioa, obrak...), tasei (zaborra, hilerria, estolderia...) eta prezio publikoei eragiten dieten xedapenak ezartzen ditu.
 • Zergen edo prezio publikoen inguruan aurkezten diren erreklamazioak eta errekurtsoak ebaztea.
 • Zerga-ordainketen araberako zergadunen erroldak prestatzea.
 • Zerga-ikuskaritza.
 • Udalaren aseguruak kudeatzea.
 • Erosketak eta kontratazioa.
 • Kreditu-eragiketak izapidetzea.
 • Diruzaintza eta Zerga-bilketa.
  • Ogasun eta Ondare arloak sustatutako diru-sarrerak eta ordainketak kontrolatzea.
  • Baliabide guztiak biltzea.
  • Kanpoko zerbitzuen ordainketak.
  • Betearazpen bidetik egindako kobrantzak kudeatzea.
  • Ordainketa-erabakiak.

 

INFORMAZIOA Telefonoa: 010 (Mungian bertan) 94.674.12.16 (herritik kanpo)Luzapena1: 1600 (Administraria1)Luzapena2: 1602 (Administraria2)Luzapena3: 1603 (Administraria3)Luzapena4: 1604 (Administraria4)Luzapena5: 1223 (Administrazio-Kontratazio Teknikaria)Luzapena6: 1601 (Saileko Burua) Faxa: 946.155.554 E-posta: ekonomia@mungia.eus