Plangintza eta Kudeaketa Saila

Sailaren arduradun politikoa ALAITZ ERKOREKA BARAIAZARRA alkateordea da. Garatzen dituen egitekoak honako hauek dira, besteak beste:

 

Hirigintzako Plangintza

  • Hiri Antolamendurako Plan Nagusia.
  • Arau Subsidiarioak.
  • Plan Bereziak eta Plan Partzialak.
  • Azpiegiturak.

 

Hirigintzaren kudeaketa/burutzapena

  • Urbanizazio-proiektuak.
  • Etxebizitza.
  • Desjabetzeak.
  • Udalaren proiektuak eta obrak.

 

Informazioa Telefonoa: 010 (Mungian bertan) 94.674.12.16 (herritik kanpo) Luzapena1: 1502 (Administraria)Luzapena2: 1504 (Saileko Burua) Luzapena3: 1514 (Saileko Aholkulari Juridikoa) Faxa: 946.740.763 E-posta: hirigintza@mungia.eus