Alkatetza

Alkatetza

ALKATETZA ARLOA: Arlo horren arduradun politikoa AGER IZAGIRRE LOROÑO Jauna da, Alkate-Udalburua.

Arloari dagozkion berezko udal eskumenak hartzen ditu bere ardurapean: Erakundeen arteko harremanak, Udalaren ordezkaritza, herritarrentzako harrera, informazioa eta eskabide zuzenak, Alkateagazko hitzorduak eta abar.

Horren barruan ondoko udal-Sailak daude: